Abelardo Gil-Fournier,
Jussi Parikka

Alexandra Arènes,
Audrey Pety

Aleksander Nikolsky

Anastasiya Kizilova

Anastasiya Mleko

Egor Rogalev,
Alexey Bogolepov

GROUNDING
exhibition
Kseniya Bakhtina,
Roman Smirnov

Kseniia Ruban

Liliya Akivenson,
Evgenii Savenko

masharu

Olesya Ilienok

Sybille Neumeyer

Uliana Lyubenova,
Kseniya Gorlanova
Egor Astapchenko,
Artur Zobnin

Evgeniya Tarasova

Greg Orrom Swan

Joana Hadjithomas,
Khalil Joreige

Julia Vergazova,
Nikolay Ulyanov

Karine Bonneval
grounding@itmo.ru